Nordmøre Ungdomsstorband

Dette er et tilbud til deg som har spilt blåseinstrument en stund og er i aldersgruppen 13-19 år.

 Et storband har en besetning med trompeter, tromboner og saksofoner - MEN spiller du et annet blåseinstrument er du også velkommen, vi tilrettelegger notene! I tillegg er det et komp som består av trommer, bass, gitar og piano. Dette vil være elever fra musikklinja ved Atlanten vg. skole. Til å lede storbandet musikalsk har vi Alf Ekholm, tidligere musikklærer ved Atlanten videregående skole, dirigent, arrangør, komponist og leder i Kristiansund storband i en årrekke.

 • Tilbudet skal primært være for ungdom i alderen 13-19 år.
 • Tilbudet skal gjelde for ungdom fra Nordmøre.
 • Tilbudet er for ungdom som ønsker å lære seg å spille jazz og beslektet musikk/improvisasjonsmusikk.
 • Øvelsene skjer samlingsbasert, med mål om 1 lørdag + søndag i måneden. Øvelsene pågår i 4-5 timer, med en sosial matpause inkludert i prøvetiden.
 • Sted for øving kan rullere, men i etableringsfasen/ første halvår foregår samlingene på Atlanten videregående skole i Kristiansund. Her er egnet og utstyrt rom disponibelt.
 • Vi har som mål å begynne å musisere sammen fra første stund, og ha noen konkrete konserter å øve fram til i passende tidshorisont. Rundt 3 konserter i året for eksempel.
 • Kompet i ungdomsstorbandet skal bestå av elever som går musikklinja ved Atlanten videregående skole, som allerede er samspilte og på et godt nivå, for å sørge for best mulig utgangspunkt.
 • Et storband har i utgangspunktet en besetning på 4 trompeter, 4 tromboner og 5 saksofoner, men andre instrumenter kan komplettere. Dersom det er interesse fra fløytister, hornister, klarinettister, etc. tilpasses arrangementene for dette. Har du lyst, så meld deg på!
 • Du bør beherske notelesing brukbart, slik at vi ikke behøver å bruke veldig mye tid på korrigering på samlingene. Men alt trenger ikke være perfekt i utgangspunktet, og interesse og egnethet prioriteres framfor stor kyndighet i notelesning.
 • Materiale sendes ut til alle påmeldte elever og deres lærere på forhånd, slik at man kan se på det når eleven har spilletime, og elevene er forberedt til de møter på samling.
 • Alt materiale tilpasses av Alf Ekholm. Han er kontaktperson for lærere, elever og foresatte. Det skal gis beskjed i god tid til Alf dersom elevene ikke kan møte til samling.
 • Repertoaret hentes fra standard jazz og nyskrevet musikk
 • Påmelding foregår til Kristiansund kulturskole. NB: Skriv hvilket instrument du spiller, og hvilken nøkkel (tromboner, annen grovmessing).
 • Det koster kr. 1000,- pr. skoleår å være med i bandet (faktura på kr. 500,- høst og 500,- vår).

Kontaktopplysninger:

 

Påmelding og info: Påmelding og info foregår til Kristiansund kulturskole

Musikalsk leder: Alf Ekholm, telefon: 938 52 533, e-post: alf.ekholm.ae@gmail.com

Rektor Kristiansund kulturskole: Thorstein Holgersen, telefon: 71 57 54 20, e-post thorstein.holgersen@kristiansund.kommune.no