Om kulturskolen

Kristiansund kulturskole er et tilbud til innbyggerne i kommunen, med barn og ungdom som hovedmålgruppe. Kulturskolen har som oppgave å gi barn, unge (og voksne) tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende evner og anlegg. 

Kulturskolen gir undervisning i mange ulike kunst- og kulturuttrykk: visuelle kunstfag, teater, musikkterapi, kor, sang, strykeinstrument, blåseinstrument, piano/tangenter, gitar, bass, slagverk og band.

Kulturskolen samarbeider med skole- og kultursektor  for å styrke kulturkompetansen og kulturutfoldelsen i lokalsamfunnet. Vi har mulighet for å skreddersy prosjekter på bestilling, for eksempel i tilknytning til SFO-tiden. 

I tillegg har kulturenheten og kulturskolen kompetanse og utstyr innenfor lydteknikk.


Hvor underviser vi?

Kristiansund kulturskole underviser i alle tilbud ved sin hovedbase på Atlanten ungdoms- og kulturskole, men har også desentralisert undervisning på Frei ungdomsskole.  

Kristiansund kulturskole underviser i alle tilbud ved sin hovedbase, Atlanten ungdoms- og kulturskole (som bygget formelt heter). Se kart til Atlanten ungdoms- og kulturskole.

I tillegg har vi desentralisert musikkundervisning på Frei: 

Frei ungdomsskole, se kart til Frei ungdomsskole

  • Slagverk
  • Piano
  • Gitar (pop/rock)
  • El-bass
  • Band

Kontaktinformasjon til kulturskolens ledelse

Kulturskolen - ledelse
Navn Tittel E-post Telefon
Marianne Myrbostad Avdelingsleder/rektor E-post
Hanne Tømmervåg Fagleder E-post 71575420
Solvår Eriksen Inspektør E-post 71575424

Kulturskolen - ledelse

Kulturskolen - ledelse
Navn Tittel E-post Telefon
Marianne Myrbostad Avdelingsleder/rektor E-post
Hanne Tømmervåg Fagleder E-post 71575420
Solvår Eriksen Inspektør E-post 71575424

 

E-post: kristiansund.kulturskole@kristiansund.kommune.no

Organisasjonsnummer: 979 352 808

Bildegalleri brukt i Artikkel: Om kulturskolen