Tilskudd og støtte

Her finner du informasjon om kommunale tilskuddsordninger og noen andre eksterne tilskuddsordninger

KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER

Kulturmidler

  • Kommunale kulturmidler kan gis til lag, foreninger og organisasjoner som har sitt virke i Kristiansund kommune og som har kulturarbeid som sin hovedoppgave/ hovedformål
  • Det kan søkes om kulturmidler til barn/ungdomsarbeid, idrett/friluftsliv, sang/musikk og allmenne kulturformål (ytringskultur)
  • Fristen for å søke er 1. mars (hvert år)
  • Retningslinjer, søknadsskjema og annen informasjon


Prosjekt «Utenlandsk kultur møter norsk kultur»


Idrett

 

NOEN EKSTERNE TILSKUDDSORDNINGER

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund