Næringsutvikling

Her finner du informasjon om utviklingspartner for næringen på Nordmøre Vindel AS, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, plan- og styringsdokumenter. 

Vindel AS - Næringsutvikling og innovasjon

Vindel er både utviklingspartneren for næringslivet på Nordmøre. De kan hjelpe bedrifter med å oppnå økt lønnsomhet, utvikling og innovasjon. Vindel er også hoppid.no-kontor for Kristiansund kommune. Her får du gratis råd og veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskuddsordninger og finansiering,  hjelp i søkeprosesser og nettverksbygging. Vindel gjør også næringsfaglig vurdering, ta kontakt om du har spørsmål knyttet til dette.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er næringslivets organisasjon på Nordmøre og sier på sin hjemmeside at de "skal skape større vekstkraft for medlemmer, næringsliv og samfunn i vår region."

KNN har et bredt spekter av aktiviteter og tjenester. Oppdatert informasjon finner du her.

Kommunen og KNN har en samarbeidsavtale for å sikre næringsutvikling på utvalgte områder. 

Planer og styringsdokumenter

Kristiansund kommune har planer og styringsdokumenter som er styrende for driften av kommunen. Du finner kommunens plan- og styringsdokumenter her.