Omsetningsoppgave

Frist for innlevering av omsetningsoppgave er satt til 1. mars 2024

Her kan du levere omsetningsoppgaven

Salg, servering og skjenking