Badevannskvalitet, badetemperaturer og badeplasser

Kristiansund har mange badeplasser. Her finner du oppdatert informasjon om badevannskvalitet, badetemperaturer, fasiliteter og adkomst til utvalgte badeplasser i kommunen.

Badevannsprøvetakingen for 2024-sesongen er i gang. 
Det tas prøver gjennom hele sommerperioden på de mest brukte badeplassene. 

Vi tok prøver i Skjærva, Brunsvika, Barnebasen, Remlan, Freistranda, Kvalvågbukta og Kolvika i uke 29.  Alle har vist utmerket badevannskvalitet. Vi tar prøver igjen i uke 31.  

Det er viktig å huske på at det ikke anbefales å svømme etter mye nedbør. 

Vi prioriterer å måle de mest bruke badestedene, og at om et sted ikke står på listen så betyr ikke det at det ikke er anbefalt å bade der. Kristiansund er fire øyer med mange gode bademuligheter og vi har dessverre ikke mulighet til å måle alle stedene. 

Badevannskvalitet og temperaturer

I sommermånedene tester Kristiansund kommune badevannskvaliteten ved flere badeplasser. I løpet av badesesongen tar kommunen prøver som blir vurdert i henhold til EUs badevannsdirektiv.

Badeplasser

Bading frarådes alltid i ett døgn etter kraftig regnvær. Ved større regnskyll kan det forekomme tilførsel av kloakk fra kommunalt avløp. Noe høyere bakterieverdier i vannet kan da forekomme i kortere perioder, men dette medfører sjelden helsefare. Dersom en prøve skulle vise dårlig resultat, har kommunen rutine for å følge opp dette og finne årsaken.

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde