Muggsopp

Muggsopp er et fellesnavn på en større gruppe mikrosopper. På fuktige steder, både innendørs og ute i naturen, finnes muggsopp.

Soppen er svært lite ønskelig inne i bygninger både fordi den kan ødelegge byggmateriale, og fordi sopprester og sporer kan være alergener som kan gi irritasjoner og medføre sykdom. Muggsoppdannelse gir ofte en typisk og ubehagelig lukt. Soppbeffengt materiale innendørs bør fjernes snarest.

I bygninger som eies av Kristiansund kummune vil byggmateriale som er skadet av muggsopp blir fjernes. Kommunen tar også kontrollprøver av inneluft ved mistanke om muggdannelse i bygninger.

Nyttig lenke

Artikkelliste