Jegerprøven

Kommunene har ansvar for å arrangere minst en årlig jegerprøveeksamen om våren og ved behov om høsten.

Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i jegerregisteret, skal før utøvelse av jakt, felling eller fangst ha bestått jegerprøven i henhold til: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Jegerprøvekurset

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og deretter en elektronisk eksamen for de som har fullført obligatorisk jegerprøvekurs. Kristiansund og Nordmøre jeger- og fiskerforening (KNJFF) er ansvarlig for den praktiske jegerprøven – jegerprøvekursene. Undervis­ningen gis av autoriserte jegerprøveinstruktører. Kursene annonseres av KNJFF.
 

Jegerpøveeksamen

Etter viltlovens § 39 er det kommunen som ved behov skal arrangere jegerprøveeksamen. 

Kristiansund kommune har ansvar for å organisere elektronisk teoretisk eksamen med kandidatene. 

Veileder til M-520-2016 til: Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler