Opplæringsjakt på hjort og rådyr

Kristiansund kommune er eier av to jaktvald på Frei, Or kommunevald og Kvalvåg kommunevald.

Norges jeger og fiskerforening (NJFF) Møre og Romsdal leier jaktrettighetene i disse to jaktvaldene (Or og Kvalvåg) i Kristiansund hjorteviltområde.

Organisering

Jakta skal være opplæringsjakt på hjort og rådyr for videreutdanning av nye uerfarne jegere, og jakt for allmennheten. I tillegg rettighetene til å drive organisert jakthundtrening. Det er et viktig samarbeid mellom NJFF og KNJFF opp mot kommunen hvor det er utarbeidet en plan for jaktutøvelsen i området.

Slik blir du med:

Ta kontakt med Møre og Romsdal Jeger- og fiskerforbund

For mer informasjon ta kontakt med

  • Monica Malmedal i NJFF Møre og Romsdal, telefonnummer 90959015

Aktuelle lenker