Viltforvaltning - årskalender

Årskalenderen gir viltforvaltningen i kommunen en oversikt over viltforvaltningens ansvarsoppgaver gjennom året etter viltloven med forskrifter og veiledere, naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven.

Kalenderen gir i tillegg et bilde av hva viltforvaltningen i en kommune omfatter, relatert til Kristiansund. Dette gjelder i aktuelle saker i kommunens planlegging, forvaltning og saks­behandling. Målgruppa er i hovedsak kommunens viltforvaltning, relevante ansatte i administrasjon og aktuelle politikere. Dokumentet vil også ha betydning, interesse for aktuelle lag og foreninger og allmennheten generelt.