Plassering av byggverk nær offentlig vei - veileder

For bygninger som skal plasseres nær offentlige veier, gjelder avstandsbestemmelsen i vegloven. Dersom eiendommen din har byggegrense eller byggelinje mot vei, kan du se bort fra denne veilederen. Da ivaretar byggegrensen og byggelinjen hensynet bak bestemmelsen.

Er det byggegrense eller byggelinje på eiendommen din?

Hvor nær veien du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. I tabellen finner du tidsrommet for når reguleringsplanen ble vedtatt. Følg raden i tabellen for å se hvor nær veien du kan plassere bygningen.

 

 

Fra skjæringspunktet mellom to kommunale veier måler man 40 meter i hver retning og markerer et punkt på hvert sted. De tre punktene utgjør en trekant. De rette linjene i trekanten er byggegrensen. For riksveier måler man 60 meter i hver retning. Målepunktet skal være i midten av den regulerte veien. Til høyre ser du en illustrasjon som viser byggegrensene i et veikryss der to kommunale veier møtes. Den røde trekanten viser hvor byggegrensen går.

 

 

Skal tiltaket plasseres nærmere veien enn det som er angitt i tabellen, eller innenfor byggegrensene i et veikryss, må du søke om dispensasjon fra reguleringsplanen, jf. avstandsbestemmelsen i vegloven § 29.

Artikkelliste