Justering av eiendomsgrenser/arealoverføring

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering (innenfor 5% av den minste involverte eiendommen) eller arealoverføring ved areal som overstiger 5%.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier av eiendommene som er involvert i grensejusteringen.

Hva koster det?


1. Grensejustering (ett trinn)

Det koster 11.690,- kroner for oppmåling og saksbehandling av hvert delareal som skal justeres.
I tillegg kommer grunngebyr på kr. 5.010,- og kr. 1.670,- per grensepunkt.

Blir det nødvendig med dispensasjon koster det kr. 9.600,- for første dispensasjon og kr. 3.840,- for påfølgende. 

Merk at grensejustering kun kan utføres ved areal inntil 5% av den minste av de involverte eiendommer (max 500 m2).

NB! Er ikke grensejusteringen i samsvar med arealformål i reguleringsplan eller innenfor 100-meters beltet må det søkes om dispensasjon og saken behandles i to trinn.

2. Arealoverføring (to trinn)

1. Først skal saken behandles hor Plan -og Byggesak.
    
For å se hva det koster se gebyrregulativet for 2024.

Blir det nødvendig med dispensasjon koster det kr. 9.600,- for første dispensasjon og kr. 3.840,- for påfølgende.

2. Saken skal så behandles ved Oppmålingsavdelingen.
   
For å se hva det koster se gebyrregulativet for 2024.

Arealoverføring utløser dokumentavgift og arealet må være heftelsesfritt før det kan overføres.

Eventuelle tillegg

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift ved arealoverføring.

Matrikkelbrev koster fra kr. 175 (inntil 9 sider) til kr. 350 (fra 10 sider) per stykk. 
 

Gebyrregulativet 2024 (PDF, 911 kB)

Slik søker du

om grensejustering på skjema:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 203 kB)
 

Vedlegg som må være med søknaden:

  • Kart over hva som ønskes grensejustert 
  • Berørte naboer må skrive under på side 2 i skjemaet

om arealoverføring på skjema:

Søknad om arealoverføring (deling) (PDF, 200 kB)


Vedlegg som må følge med søknaden:

Kart over hva som ønskes arealoverført.
Skjema opplysninger i nabovarsel og kvittering for at nabovarsel varsel er sendt.
Søknad om dispensasjon hvis arealet er innenfor 100-meters beltet fra sjøen eller i LNF- område. 
 

3. Lever søknaden

Lever søknaden til oss  per post, ved oppmøte eller på e-post.

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker (arealoverføring), og mottar faktura på saksbehandling etter plan -og bygningsloven.

Dersom søknaden blir godkjent, starter saksbehandling og oppmåling.

Du vil da motta faktura på oppmåling og saksbehandling etter matrikkelloven

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.

Saken skal være fullført innen 16 uker etter at vedtak er fattet.

I vinterperioden fra 1. desember til 1. mars kan tidsfristen på 16 uker fravikes uten at det medfører avkortning av gebyrsatsene.

Artikkelliste