Oppmåling av grenser for min eiendom

Grensepåvisning er en klarlegging av eiendommens allerede eksisterende grenser.

Grensene blir ikke endret.

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.
Hvis det er uklart hvor en grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.
 

 

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

 

Gebyrregulativet 2024 (PDF, 911 kB)

 

Slik søker du

1. Fyll ut skjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring (PDF, 203 kB)


Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt

2. Lever søknaden

Lever søknaden elektronisk, per e-post, post eller oppmøte. 
Postadresse: Kristiansund kommune, Postboks 178, 6501 Kristiansund
Besøksadresse: Vågeveien 4, 6509 Kristiansund
E-postadresse: postmottak@kristiansund.kommune.no eller byggesak@kristiansund.kommune.no

Hva skjer videre

Etter at gebyret er betalt er saken normalt ferdigbehandlet innen 8 til 16 uker.

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. Naboer blir også innkalt.

Artikkelliste