Sammenføying av bruksenheter

Gebyr for antall bruksenheter

Fra 01.01.21 har kommunen endret sin måte å fakturere VA avgiftene på.

ReMidt har også begynt å fakturere på denne måten fra 01.01.21.

Istedenfor bruksareal, faktureres det nå etter bruksenheter registrert i matrikkelen. På bakgrunn av dette har vi mottatt flere henvendelser der man ønsker å endre antall bruksenheter som er registrert på eiendommen.

 

Nedenfor følger informasjon om hvordan man skal gå frem.

I utgangspunktet er sammenføying av bruksenheter søknadspliktig med ansvarsrett, jf. Plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav (g).

Dette betyr at det må søkes ved hjelp av fagfolk/konsulent (I særlige tilfeller kan kommunen unnta søknaden fra krav om å bruke Professionelle søkere).
Søk med hjelp av fagfolk

Før man starter prosessen og engasjere en konsulent, må det innhentes tegninger som viser dagens situasjon (det  som er sist godkjent på eiendommen). Tegninger som viser den siste godkjente situasjonen kan dere finne i arkivet på kommunens hjemmesider.

Finn eldre tegninger av boligens i kommunens arkiver

Når dere har funnet frem tegninger som viser den siste godkjente situasjonen på eiendommen, bør disse tas med til konsulenten som kan hjelpe dere med å lage nye tegninger og vil hjelpe med søknaden for dere.

Nye tegningene skal vise endret planløsning. Dersom det er gjort endringer på bygningens fasade (fjerne/sette inn vindu/dør eller lignende) må også oppdaterte fasadetegninger sendes inn. Tegningene skal være fagmessig utført, det kan derfor være nødvendig å få tegningene utført av fagfolk. 

 

Etter matrikkelloven § 26 kan man kreve retting av opplysningene i matrikkelen:

«Organet skal rette opplysningeane når ein part set fram krav om det og kan dokumentere at det er grunnlag for å rette opplysningane»

Hvis opplysningene i matrikkelen avviker fra godkjente byggesaker, kan du som eier kreve retting i tråd med det som er blitt godkjent i byggesak.

 

Eksempel:

Er bygningen registrert som tomannsbolig, men har alltid vært enebolig? 

Bygningen kan ha vært registrert feil i sin tid.

  • Hvis byggesaksdokumentasjon viser at bygningen er godkjent som enebolig, kan du kreve at vi retter matrikkelen, etter matrikkelloven § 26.
  • Hvis byggesaksdokumentasjon viser at bygningen er godkjent som tomannsbolig, kan du søke om sammenføying av bruksenheter.