Kommune-TV

Bystyremøtene blir streamet via Kristiansund kommune-TV. 

Kommune TV-løsningen består av 4 kameraer/skjermvalg, - et vendt mot talerstolen, et mot salen, et mot panelet og et koblet direkte til prosjektor. 

Her finner du våre sine sendinger på Kristiansund Kommune-TV

Opptakene arkiveres og kan sees i etterkant på KOmmuneTV