Endre eier eller fakturamottaker


Endre fakturamottaker

Som tinglyst eier står du ansvarlig for å betale de kommunale eiendomsgebyrene og eiendomsskatt. Vi kan ved gode grunner påføre en egen fakturamottaker på utsendingene av avgiftene, men evt. purringer vil fortsatt gå til tinglyst eier hvis ikke faktura blir betalt av fakturamottaker.
Det er tinglyst eier som er den ansvarlige.

Eierskifte

Terminene har fastsatte forfallsdatoer og faktura blir ikke oppdelt ved eierskifte. Ved eierskifte så må tidligere eier og ny tinglyst eier bli enige om fordelingen, da kommunen ikke deler opp faktura. Selve faktura går på bolig/eiendom og kommunen har legalpant i bolig/eiendom. Kommunen får beskjed når tinglysningen er klar direkte i gebyrsystemet, og gebyrsystemet blir oppdatert med korrekt tinglyst eier før hver utfakturering av kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt. 

De fire terminene har faste forfall og skal betales til rett tid.