Feiegebyr, satser brann og redning

Gebyr for boligtilsyn og feiing inngår i de kommunale avgiftene.

Tjenester og utstyr
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Per utrykning 2.400,-
Utrykning i forbindelse med heisalarm Per utrykning 2.700,-
Feie-/tilsynsgebyr Per leilighet 551,-
Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 811,-
Kamerainspeksjon Per time inkl. personell 1.300,-
Fresing pipeløp Per time inkl. personell 1.300,-
Personellskapsbil m/pumpe Per time inkl. sjåfør 1.600,-
Stigebil Per time inkl. sjåfør 1.600,-
Tankbil Per time inkl. sjåfør 1.600,-
Lett varebil/personbil Per time 550,-
Tilhengersprøyte Per time 550,-
Bærbar motorsprøyte Per time 450,-
Vannsuger Per time 350,-
Elektriske pumper Per time 300,-
Høytrykkspyler Per time 300,-
Brannslanger á 25 meter Per stk./døgn 300,-
Temperaturkamera Per time inkl. person 1.300,-
Forbruksmateriell Forbruk
Kursinstruktører Per instruktør/time 800,-
Funksjonstesting og merking av brannkummer Per kum 1.200,-
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV Per søknad 2.400,-
Tilsyn før og under handel med fyrverkeri klasse II, III og IV (medgått tid) Per personell/time
Røykdykkerutstyr - test av luftkvalitet Per personell/time 1.650,-
Røykdykkerutstyr - test av lungeautomat (deler kommer i tillegg) 350,-
Røykdykkerutstyr - test av meis og ventiler 500,-
Røykdykkerutstyr - fylling luftflasker 100,-
Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver

 

Alarmsentral
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang Per år 5.100,-
Brannalarm fra bedrift/næring med to eller flere alarminngang Per år 8.200,-
Brannalarm fra enebolig - grunnpakke Per måned 300,-
Brannalarm fra bygning m /flere leiligheter Per måned Etter avtale
Heisalarmer Mottak per år/heis 3.300,-

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund