Eksamen

Her finner du opplysninger om skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen

Om eksamen

  • Eksamen er i mai og juni. Datoer varierer fra år til år
  • Alltid to sensorer
  • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen er begge sensorer eksterne
  • Eksterne sensorer oppnevnes av Utdanningsdirektoratet
  • Ved andre eksamener er en sensor intern, som oftest faglærer
  • Den andre sensoren er eksternt oppnevnt av Kristiansund kommune
  • Sensorene skal være enige om eksamenskarakteren før karakteren gis

 

Skriftlig eksamen

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).

Skriftlig eksamen kan ha forberedelsesdel. Informasjon om dette finner du i eksamensplanen.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren.

Her finner du ytterligere informasjon om skriftlig eksamen fra Udir

 

Muntlig eksamen

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.

Kristiansund kommune er ansvarlig for muntlig eksamen.

Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.

Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.