Leksehjelp

Hvordan foregår leksehjelp i Kristiansundsskolen?

Om leksehjelp:

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. 
Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne.
Det er frivillig om man vil delta.

Ansvar

Kommunen ved rektor skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Kommunen ved rektor plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis.
 

Målgruppe for leksehjelp i Kristiansundsskolen

Elever på 2.-4. trinn, samt innføringsklasser ved Allanengen skole

I Kristiansund skal leksehjelp tilbys på 2.-4. trinn, til sammen 8 timer pr. uke, fra høsten 2015.
Ordningen ble evaluert våren 2016 og det ble besluttet å videreføre tilbudet som skissert over.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.
 

Den enkelte skole organiserer leksehjelpen innenfor de rammene som er gitt.