Permisjon fra skolen

Hvordan søke om fri fra skolen?

 

Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Permisjon elever har krav på

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Slik søker du

Fyll inn skjemaet:

Søknad om fri for undervisning

Hvis det er behov for fri fra undervisning ut over 10 dager, må det sendes en melding til kommunen om at foreldrene starter hjemmeundervisning.