Språkopplæring

Her finner du informasjon om språkopplæring for minoritetsspråklige barn og voksne i Kristiansund

Innføringstilbud for barneskole:

Allanengen skole er mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige barneskoleelever i Kristiansund.

Allanengen skole

Innføringstilbud for ungdomsskole:

Nordlandet ungdomsskole er mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige ungdomsskoleelever i Kristiansund.

Nordlandet ungdomsskole

Kristiansund voksenopplæring

Kristiansund voksenopplæring tilbyr norskopplæring på alle nivåer, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger.

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - med avsluttende prøve i begge fag
  • Fra alfabetisering til B2-nivå
  • Statsborgerprøven

Kristiansund Voksenopplæring tar inn søkere fortløpende.

Skolens personale vurderer opplæringsbehov og omfang gjennom førstegangssamtaler og kartlegging, og har nær kontakt med programrådgiverne i flyktningtjenesten.