Borgerlig vielse i Kristiansund kommune

Her finner du mer informasjon om borgerlig vielse, inngå giftemål, i Kristiansund kommune. 

nærbilde av en hånd som plasserer en giftering på en annen hånd - Klikk for stort bildebryllup

Før dere gifter dere 

Før dere kan gifte dere må dere søke om ekteskapsprøving. 

Dette gjøres ved å fylle ut  egenerklæring, forlovererklæring og attest Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet. 

Hvis begge har norsk personnummer eller D- nummer kan dere også søke digitalt. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn. Brudeparet kan videresende den til vigsler i Altinn eller skrive den ut og sende den i posten/ levere den på Servicekontoret. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. 

Original attest må leveres eller sendes til Kristiansund kommune så snart som mulig og helst senest 14 dager før vielse. 

Per post til:
Kristiansund kommune, Politisk sekretariat
Postboks 178
6501 Kristiansund

Eller digital til:

E-post til politisk.sekretariat@kristiansund.kommune.no

Eller levere den i skranken på Servicetorget, Vågeveien 4.

Dato og tidspunkt for vielse

 • Vielser foretas som hovedregel innenfor kommunens ordinære åpningstid 09.00 - 15.00 fra mandag til fredag.
 • Forespørsler om vielser på helg kan imøtekommes.

 

Forespørsel om vielse - skjema som må fylles ut for å få forespørselen registrert:

Her kan du sende inn en forespørsel om borgerlig vielse i Kristiansund

 

Pris 

Borgerlig vigsel er gratis dersom grunntilbudet om borgerlig vigsel i Kristiansund kommune benyttes.

 • Vigselsrom på rådhuset (mandag – fredag kl 0900-1500) for kommunens innbyggere*: GRATIS
 • Vigselsrom på rådhuset (mandag – fredag kl 0900-1500) for innbyggere bosatt i andre kommuner: 500,-
 • Vigselsrom på rådhuset (helg og etter kl 1500 på hverdager: 1.500,-
 • Andre lokaler/steder: Pris etter forespørsel. Kostnader skal dekke eventuelle reiseutgifter, kost, overtid for vigsler, etc

*Vielsen er gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Kristiansund, og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. 

 

Betaling skjer fortrinnsvis via Vipps.

 • Vippsnummer: 523902 Kristiansund rådhus. Velg "betal" i startmenyen og søk opp via nummer.
 • Viktig: Skriv inn etternavn i meldingsfeltet.
 • Det er også mulig å betale med faktura.

 

Vigsler 

 • Ordfører Kjell Neergaard 
 • Varaordfører Linda Dalseg Høvik 
 • Kommuneadvokat Nicoline Ibsen-Børnick

 

Kapasitet

Vigselsrommet har i utgangspunktet 16 sitteplasser for gjester. Det er mulig å sette inn flere stoler ved behov, men rommet har begrenset plass.

Bildegalleri brukt i Artikkel: Borgerlig vielse i Kristiansund kommune

Bildegalleri brukt i Artikkel: Borgerlig vielse i Kristiansund kommune

Hvordan foregår seremonien? 

Brudepar, forlovere/vitner og gjester må møte opp 10 minutter før avtalt tid for vielse. 
Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne (de som har signert forlovererklæringen), men kan også være to andre myndige personer. Vitnene skal også vise legitimasjon i forkant av seremonien. 

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk. 

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom. 

Vi gjør oppmerksom på at de fleste vielser foregår innen ordinær kontortid på rådhuset, og både brudefølget og ansatte bes ta hensyn til hverandre.

Her finner dere vigselsformularet som blir lest opp under vielsen.

 

 

Spørsmål kan rettes til:

Politisk sekretariat: politisk.sekretariat@kristiansund.kommune.no                                                                        

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten