Innlogging Visma Flyt skole - foresattportalen

Foresatte kan logge på Visma Flyt Skole - foresattportal

I foresattportalen kan foresatte lese meldinger fra skolen, skrive meldinger til skolen, legge inn eller endre svar på samtykker, lese underveisvurderinger og vurderinger, søke permisjon, administrere påmelding, endring og utmelding i SFO med mer.

Logg inn her

Etter du har logget deg inn vil du få en oversikt over skolen(ene) og navnet til barnet/barna du har som går på skole i Kristiansund kommune.

Trykk på navnet til det barnet du vil informasjon om. 

Informasjon om appen "Min skole-foresatt"

Bilde av app-ikonet til Min skole app Visma

Foresatte laster ned en app på sin telefon og kommuniserer med ansatte i skolen gjennom denne. Appen har også en funksjon for melding av fravær, svare ut samtykker, se karakterer og vurderinger (ungdomsskole).  Man kan også logge direkte inn i foresattportalen til Visma via appen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visma sin informasjonsside om appen

 

De som evt. ikke kan bruke appen på sin telefon har to alternativer:

  1.      Bruke appen på nettbrett i stedet – vil fungere på samme måte som på mobiltelefon
  2.      Logge seg inn på skole.visma.com/kristiansund og lese og skrive meldinger der.

Gi tilbakemelding til kontaktlærer så snart som mulig om du ikke får til å bruke appen.