Hva er Levende Vågen?

Levende Vågen er en alternativ opplæringsarena for ungdomsskoleelever, med praktisk-mestringsorientert innhold.
Avdelingen ligger organisatorisk plassert under Atlanten ungdomsskole, men har elever fra alle ungdomsskolene i Kristiansund kommune.

Levende Vågen er lokalisert i Vågen, i en verkstedbrygge; «Fladsethbryggen», hvor vi har våre verksteder; metallverksted og snekkerverksted, samt bilverksted i telthall utenfor. Her har vi også teoriundervisning, kreativt verksted og matlaging. Egen båt har vi også på bryggen like ved.

Arbeidet som utføres her har som målsetting å skape mestring, som er grunnlaget for læring.

Kristiansund kommune er eier av Levende Vågen.

Besøksadresse:

Kranaveien 26 

Postadresse:

Postboks 178,
6501 Kristiansund N

Ansatte Levende Vågen:

Innsøking og målgrupper:

Ungdomsskoleelever (8. – 10.trinn)

Sakkyndig vurdering og tilråding fra PPT skal foreligge

Elev og foresatte skal ønske tilbudet

Tilbudet passer for elever som har gode ressurser, men mer på praktiske ferdigheter