Hva er SFO?

Her får du vite hva SFO er, samt vedtektene til SFO i Kristiansund.

Hva er SFO?

  • Skolefritidsordningen er et frivillig omsorg -og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen.
  • Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn tilsyn og omsorg. SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.
  • SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik den kommer til uttrykk i Opplæringsloven §1
  • Skolefritidsordningen(SFO) drives i samsvar med Opplæringsloven, forskrifter, planer for den enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen.

 

Vi har utarbeidet en kvalitetsplan for SFO-tilbudet i Kristiansund, som gjøres gjeldende fra 1.1. 2019. Kvalitetsplanen er knyttet til innholdet i SFO.

Her finner du Kvalitetsplan for SFO i Kristiansund kommune


NYE VEDTEKTER FOR SFO 2023/2024:

Det er vedtatt nye vedtekter for SFO. Disse gjelder fra nytt skoleår 2023/2024, med unntak av punkt 9.1 som trer i kraft 23.06.2023. Dette punktet gjelder for ferieavvikling sommeren 2023.
 

 

Nye vedtekter for SFO gjeldene fra nytt skoleår 2023/2024, med unntak av punkt 9.1 som trer i kraft 23.06.2023 (DOCX, 600 kB)

Artikkelliste