Morgentilbud, heltid og deltid

Her finner du oversikt over standardtilbud på SFO og priser for de ulike tilbudene pr. mnd.

Fra høsten 2023 vil alle 1. og 2.klassinger få gratis SFO 12 timer pr. uke.
Moderasjonen gjelder kun på ordinært opphold i SFO og vil bli gitt automatisk.
Dersom en har et opphold som strekker seg over 12 timer pr uke, vil en bli fakturert for resterende beløp. Innføringen av moderasjonsordningen for 2. trinn forutsetter at den blir vedtatt sentralt. 

Morgentilbud

Velger du morgentilbud kan barnet være på SFO fra kl. 07.30 - 08.30.

Halvdagsplass

Velger du halvdagsplass kan barnet være på SFO inntil 12 timer pr. uke. (Egen ordning i ferier)

Heldagsplass

Velger du heldagsplass kan barnet være på SFO i hele åpningtiden.

Priser for SFO

Prisliste for de som har SFO-plass

Prisliste for de som har SFO-plass
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 840
1. og 2. trinn, inntil 12 timer pr uke Per måned Gratis
1. og 2.trinn, over 12 timer per uke. Per måned 1415
3. og 4. trinn, inntil 12 timer per uke Per måned 1720
3. og 4. trinn, over 12 timer per uke. Per måned 3235
Fra morgentilbud til heldag på skoledager Per dag 315
Fra inntil 12 timer til heldag på skoledager, samt mandag og tirsdager i skolens ferier. Per dag 180
Heldag i ferier for barn med 12 timers tilbud. Per dag 315*

Du kan endre plassen med en måneds varsel gjeldende fra den 1. hver måned
SFO har sommerstengt i uke 29 og 30.

Skjema for å si opp/endre SFO-plass

Man kan enkelt si opp og endre plass på SFO i foresattportalen i Visma. Dere finner også foresattportalen i appen "Min skole"

Alternativ kan man inntil videre også Benytt dette skjema for å si opp/endre SFO-plassen

Artikkelliste