SFO Dale

Her finner du informasjon om SFO tilbudet på Dale barneskole.

Dale SFO (Dale)

SFO koordinator: Espen Nilsson
Telefon: 71 57 55 90
E-post:espen.nilsson@kristiansund.kommune.no

Søk på SFO plass.

Velkommen til Dale SFO!

Vi ønsker å gi elevene en trygg, positiv og lærerik dag på Dale barneskole. Vi ønsker at elevene skal få mange nye venner og glede seg til skoledagene. Å se på helheten og å samarbeide tett med alle voksne som er her, foreldre og lærere, er med på å legge et godt grunnlag for trygghet, glede, sosialisering og læring. SFO er en viktig del av læringsmiljøet ved skolen.
 
På SFO har vi ukeplan som består av både organiserte aktiviteter og frilek. Gjennom lek formes barnet og opplever mestring, glede, samhold og erfaringer som de tar med seg videre. Ved å legge til rette for lek og aktiviteter ute og inne, er vi med på å gi barna allsidig bruk av kroppen og økt læring.

SFO er barnas fritid, og fritiden er en viktig del av barnets hverdag. Dette ønsker vi å ta vare på. Dagene er for mange nok organisert og vi må ofte nok følge klokken. Vi voksne er gjerne med på leken, spillet eller ”bare er til stede”. Vi ønsker å vise hverandre respekt, ha tid til å lytte, sette i gang aktiviteter og være gode rollemodeller.

Vår dagsrytme:

07.30 – 08.30 (09.30 mandager): Mottak og innskriving
08.30 – 13.15 (09.30-14.15 mandager): Skole
13.15: SFO – innskriving
13.15-14.15: Frilek ute/inne
14.15-14.40: Måltid
14.40-15.45: Frilek ute/inne, planlagte aktiviteter.
15.45: Alle inn på SFO
16.30: Dørene stenges – takk for i dag!
 

Dale SFO
ABC veien 4 6518 Kristiansund
Åpningstid: Man - Fre 07.30 - 16.30

Artikkelliste