Søk om gratis SFO-plass for elever med særskilte behov 5. til 7. trinn

Ordningen om gratis SFO-plass for elever på 5. - 7. trinn gjelder bare for barn med særskilte behov, som ikke er i stand til å ta vare på seg selv etter skoletid. Ordningen skal ikke gjelde elever som har ordinær plass i SFO på 1. - 4. trinn. 

Det er rektor som tar stilling til behovet for SFO-plass etter 4. trinn, og som behandler søknaden.

Søknadsskjema må fylles ut her:

Søknad om gratis SFO-plass for elever med særskilte behov 5. - 7. trinn

NB: Det må søkes plass hvert år for SFO fra 5.-7.trinn.