Tips oss om forsøpling

Meld fra om forsøpling, overfylte søppeldunker og rot.

Hva må jeg gjøre?

  • Ta bilde av avfallet og send inn bildet sammen med en kort beskrivelse av lokaliteten og problemet og meld fra om det til
  • For at saken skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller ved personlig oppmøte. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp saken formidlet i sosiale media.
  • I tillegg kan du registrere din melding til kommunen om miljøforurensning her;

Registrer din melding til kommunen her

  • Eventuelle beskrivelser og informasjon om deg selv vil ikke være synlig på internett og er kun tilgjengelig for den som behandler din melding.
  • Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander.

Hva skal kommune gjøre?

  • Kommunen skal drive tilsyn med situasjonen og kan pålegge opprydning og fjerning av avfall og brukte gjenstander.
  • Kommunen kan også pålegge den ansvarlige å sende inn nødvendige opplysninger eller gjøre undersøkelser.
  • For å sikre at den ansvarlige rydder opp innen fastsatt frist, kan kommunen vedta tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven.
  • Kommunen kan i enkelte tilfeller også selv gjennomføre opprydningen og i etterkant kreve refusjon av forurenseren.

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Artikkelliste