Dovett-regler

Dovett-regler hjelp deg med å huske hva du ikke skal kaste i do. Do er ikke en søppeldunk.

Det er lett å bidra til et bedre miljø. Om du ikke kaster søppel i avløpet, bidrar du til at avløpsvannet som blir ført tilbake til sjøen er renest mulig.

Hva er Dovett?

Bare bæsj, tiss og dopapir skal i do!

Farlig avfall, søppel, fett og matrester skal ikke i do. Det tetter rørene dine, ødelegger avløpssystemene våre og forurenser naturen! I tillegg mater det rottene.

Mange vet ikke det blir til marin forsøpling

Mange er bekymret for forsøpling i havet uten å innse at de selv bidrar til problemet.

Til tross for at avløpsvannet blir fraktet bort og renset før det slippes ut i naturen, fanges ikke alt opp i renseanleggene. Ved ekstremvær som flom eller voldsomt regnvær oppstår dessuten noe som heter overvann, som fører avløpsvannet ubehandlet ut av anleggene rett til fjord og hav.

Dette skal ikke kastes i do:

  • Q tips - disse løser seg ikke opp i vann og setter seg fast i rørene, eller havner i sjøen. 
  • Våtservietter - det finnes ingen våtservietter som skal spyles ned i toalettet, selv om noen produsenter mener dette. Tester viser at for eksempel rengjøringsservietter for toalett løser seg opp veldig sakte og du kan risikere å tette igjen rørene dine. Alle typer våtservietter skal i søppelbøtta – uten unntak!
Hagelin Innløpsrister
  • Bind, tamponger, tanntråd og kondomer
  • Brukte bomullsdotter og sminkefjerneservietter må ikke kastes i toalettet. Skaff deg en liten søppelbøtte til å ha på badet, slik at du kan kaste alle småtingene i bøtta.
  • Legemiddelrester leveres på apoteket. Du kan forhindre at rester av medisin spres i miljøet. Ta med de gamle medisinene til apoteket, og lever de i skranken.
  • Stivnet fett skal i søppelbøtta eller sammen med matavfallet.
  • Hell aldri giftige væsker, kjemikalier eller gamle medisiner i toalett eller avløp. Lever alltid farlig avfall til gjenvinningsstasjon.
  • Alt som ikke skal i do må kastes i restavfallet.

Ha en søppelkasse ved toalett

Det beste man kan gjøre er å sette en søppelkasse med lukk på badet.

Noen søppeltyper er dessverre mer skambelastet enn andre. Det er ikke fjernt å tenke seg noen heller vil trekke noe ned i do, enn å ta sjansen på å smugle det inn til søppelkassen under kjøkkenbenken på en fest, for eksempel.

Det er ingen skam å gjøre det som bra for miljøet!

Ikke skyll maling ned i avløpet

Maling kan inneholde blant annet akryl og på avveie blir det mikroplast. Bruk miljøvennlig maling uten plast der det er mulig. Bruker du plastmaling – ikke skyll malingen i vasken, men lever malingrester og malingspann til gjevinningsstasjonen på Hagelin.

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Annen informasjon

Artikkelliste