Fettutskillere

Her finner du informasjon vedrørende fettutskiller og ditt ansvar når det gjelder utslippstillatelse, tilstandskontroll og vedlikehold.

Fettutslipp fører til problemer med drift av rør, pumpestasjoner og renseanlegg. En fettutskiller sikrer at fett ikke slipper ut i nettverket. 

Ute i avløpsnettet vil lavere temperaturer avkjøle fettet og det kan stivne i rørene. Med tiden kan rørene tettes og føre til kloakkstopp. Kloakkstopp kan føre til oversvømmelse av bygninger og forurensning av miljøet. I tillegg medfører fett og andre matrester til at det blir flere rotter i avløpsnettet, som øker sjansen for at de kommer inn i bygninger.

Hvem skal ha fettutskiller?

Alle virksomheter med storkjøkken og næringsmiddelindustri er pålagt å ha fettutskiller, blant annet

 • Hurtigmat (pizza, burgere, kebab, fishan, gatekjøkken)
 • Restauranter, kafeer og konditorier, catering
 • Ferdigmatprodusenter, sykehjem, aldershjem og andre institusjoner med kjøkken
 • Slakterier, kjøtt-  eller fiskeforedlingsbedrifter
 • Supermarked med ferskvaredisk.

Hvordan søker jeg om tillatelse? 

Du kan søk med bruke av elektroniske søknadskjemaet

Klikk her for å søke om utslipp av fettholdig avløpsvann

Hva trenger jeg å gjør med fettutskilleren?

 • Noen vaskekjemikalier kan redusere fettutskilleres rensefunksjon. Vi ønsker at du går i dialog med kjemikalieleverandørene og eventuell annen kompetanse på området for å optimalisere kjemikaliebruken med tanke på lavere fettutslipp.
 • For å sikre stabil drift av fettutskiller bør virksomheten engasjere foretak med nødvendig kompetanse til å forestå kontroll. 
 • Hyppighet for tømming og rengjøring skal spesifiseres i godkjenningen. Det kan søkes om redusert tømmefrekvens dersom akkumulert mengde fett og olje er liten over tid.

Hvordan skal jeg rapportere?

 • Det skal sendes inn en årsrapport for det forutgående året, innen 1. mars.
 • Årsrapporten skal inneholde dokumentasjon på antall tømminger og utført tilstandskontroll av fettutskilleren.
 • Husk å inngå en avtale om dette med et tømmefirma, da de kan gjøre dette for din virksomhet.

Klikk her for å fylle ut årsrapport for fettutskiller

Hva koster det?

Gebyrregulativ etter forurensingsloven

Gebyrregulativ etter forurensingsloven
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 4.500-
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 9.000,-
Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. Gebyr pr anlegg/år Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp
Etter kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.241-
Etter kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.910,-
Engangsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 12.656,-
Engangsgebyr for saksbehandling, fra og med 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 18.984,-
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 6.376-
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere skal belastes tankeiere. Gebyr pr anlegg/år Gebyr for tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere 1.195-
Gebyr gravemelding, forringelsesgebyr asfalt og gebyrer etter forurensingsloven er avgiftsfrie.For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg.