Vannmåler

Vannmåleren viser ditt vannforbruk. Har du vannmåler skal du gi en årlig tilbakemelding om målerstand.

Slik leser du av vannmåleren

  • Les av forbruket ditt på vannmåleren her
  • Hovedavlesningsperioden gjennomføres ved nyttår hvert år. Fristen er 1.januar hvert år.
  • Det er kun tilgang til å registrere målerstand fra vannmåler på våre nettsider under hovedavlesningsperioden.
  • Du mottar ett avlesningskort per vannmåler. Alle som har mottatt kort for kontroll- og hovedavlesning av vannmålere vil under hovedavlesningsperioden kunne legge inn stand på våre nettsider.
  • Målerne som finnes i Kristiansund har fem siffer fra venstre, tall bak komma skal ikke medregnes. 

Kontroll av vannmåler

Vi fører tilsyn med alle vannmålerinstallasjoner, og sørger for å gjennomføre kontroll- og hovedavlesninger. Dette gjelder også bygge- og brakkevannsmålere. Dette kan skje uanmeldt. 
Bestille og montere vannmåler

For å bestille og montere en vannmåler må du kontakte en godkjent rørlegger.

Registrering og levering av vannmåler

  • Undersøk om det er lønnsomt for deg.
  • Kontakt en godkjent rørlegger og avtal tid for montering
  • En godkjent rørlegger installerer vannmåler.
  • Rørleggeren registrerer aktuelle opplysninger i et skjema som innsendes til kommunen rett etter montering

Skifte ut vannmåler

Du vil få beskjed fra oss når det er tid for å skifte måleren. En vannmåler har normalt sett en levetid på mellom åtte til femten år, avhengig av type vannmåler.

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde