Helseplattformen så langt i Kristiansund kommune

Det er nå nøyaktig 10 dager siden Kristiansund kommune tok i bruk journalsystemet Helseplattformen. Så langt går dette arbeidet som planlagt.

Nytt journalsystem

Det å ta i bruk nytt journalsystem for så viktig tjeneste og så stor del av kommunens arbeid er ekstremt ressurskrevende. Slik det ser ut nå går dette viktige arbeidet etter planen. Det jobbes godt med oppfølging av små feil, både internt og i samarbeid meg Helseplattformen. 

Endring av arbeidsmåter

Nye verktøy medfører nye måter å jobbe på. Stort sett er dette noe som er synlig kun internt i en organisasjon. Hos oss er det en endring som kan være synlig for deg som er bruker av våre tjenester. Våre medarbeidere skriver direkte inn i journalsystemet ved hjelp av det som ser ut som en vanlig mobiltelefon. Vi kaller det en Rover. Roveren gir oss muligheten til på en sikker måte skrive rett inn i journalen i Helseplattformen, mens vi er ute og sammen med vedkommende som har fått helsehjelp. Dette er en effektiv og trygg måte å jobbe med journalføring på. Vi sanntidsdokumenterer som medfører at vi får mer tid til å være ute sammen med de som trenger oss.

Mer informasjon om arbeidet vi gjør i Kristiansund kommune i forbindelse med Helseplattformen finner du via linker under.

HelsaMi i Kristiansund kommune

Helseplattformen i Kristiansund kommune