Lokale forskrifter ute på høring som del av ny opplæringslov

Den nye opplæringsloven med forskrifter trer i kraft 1. august 2024. Som en del av denne loven skal kommunene vedta lokale forskrifter, som skal kunngjøres.

Stortinget har ofte gjort endringer i opplæringsloven, og etter 25 år var det derfor nødvendig med en helhetlig gjennomgang. Et viktig mål var at loven skulle ha en oppbygging og et språk som er tilgjengelig for de som skal sette loven ut i livet.

Kristiansund kommune har fem lokale forskrifter, nå på høring, som omhandler hovedmål ved grunnskolene i kommunen, permisjon fra grunnskolene, skoleregler og skoledemokrati, kommunal skolefritidsordning (SFO), og skolerute for skolene i kommunen.

De foreslåtte forskriftene, høringsinformasjon og informasjon om innsending av høringsinnspill finner du her: Høring av lokale forskrifter til ny opplæringslov. – svarfrist 24.05.2024. - Kristiansund kommune

Du kan lese mer om den nye opplæringsloven på Ny opplæringslov høsten 2024 | udir.no