The Origin Series

6. mars var det offisiell presentasjon kunstverket "The Origin Series" på Kristiansund bibliotek. Her deltok smykkekunstneren selv, Reinhold Ziegler fra Kristiansund, med et spennende foredrag der han fortalte om det filosofiske grunnlaget for sitt kunstnerskap.

Som seg hør og bør ved en viktig anledning deltok også ordfører Kjell Neergaard, leder for Kristiansund kunskomite Brit Dyrnes og kultursjef Toril Skram. 

Om kunstverket 

Verket «The Origin Series» består av tre brosjer plassert i hver sin glassmonter. Brosjene består av tre forskjellige typer meteoritter, som alle sier noe om opprinnelsen til vår tilværelse.

Kunstverket har en pris på 210.000 kroner og er Kristiansund kommunens gave til Normoria – Kulturhuset i kristiansund, med foreløpig plassering i inngangspartiet til dagens bibliotek.

Meteorittsmykkene har både Einstein og Big-Bang dimensjoner over seg med sitt innhold av stjernestøv, aminosyrer og månemeteoritt. Disse passer godt i en arena som også handler om menneskets grunnverdier og livets grunnsteiner – i bibliotekets og kulturens ånd.

Reinhold Ziegler

Reinhold Ziegler (1965), med verksted i Hauggata i Kristiansund, er en av Norges fremste samtidskunstnere innen smykkekunst. Ziegler stiller ut på flere sentrale institusjoner og er ledende innenfor sitt fagfelt. The Origin Series er et av hans hovedverker. Les mer på Kunstnerforbundets sider.

"Overskridelse" - eller jakten på talismanens hemmelighet

Hva ligger så til grunn for Zieglers kunstnerskap? Selv sier han at reisen startet for 35 år siden da han begynte på gullsmedskole. Han hadde vokst opp i en familie som til da hadde fostret tre generasjoner med gullsmedmestre, og det var forventet at han skulle bli den fjerde.

Da jeg begynte i lære, var det ikke så mye fordi jeg fant gullsmedyrket forlokkende, eller fordi jeg ville tilfredsstille familien, men fordi jeg hadde en uuttalt dragning mot å lage mystiske objekter med en dypere mening, sier Reinhold selv.

Zieglers kunst er påvirket av den franske filosofen Georges Bataille, som i sitt verk "Erotisme" identifiserer et sterkt dilemma i menneskeheten der vi på den ene siden ønsker å kjempe for vår individualitet, men samtidig har et sterkt ønske om å bli forent med det han kaller «alt som er».

For å sette alt inn i en sammenheng og tydeliggjøre det filosofiske grunnlaget for sitt kunstnerskap har Ziegler skrevet et interessant essay som er å finne på engelsk i hans egen bok «Transgression». Boken er utgitt på det tyske forlaget Arnoldsche Art Publishers, og inneholder et rikholdig billedmateriale og tekster av den tyske kunsthistorikeren Heike Endter og kunstneren selv.

Mennesket blir gjerne definert som et selvbevisst vesen. Hvem er jeg? - er det grunnleggende spørsmål vi alle stiller oss. Selv har jeg jobbet med dette spørsmålet fra mange ulike innfallsvinkler de siste 15 årene. Særlig har det handlet om å undersøke hva bevissthet er. Svaret er kanskje ikke helt opplagt, selv om de fleste er enige om at vi har bevissthet. Også vitenskapen er enig i det - samtidig som den innrømmer å ikke ha noen eksakt forståelse av hva det er. Det gjør ikke saken enklere at det finnes mange ulike bevissthetstilstander. Alle opplever daglig veksling mellom våken tilstand, søvn og drømmetilstand. Mange opplever fra tid til annen forandret bevissthet gjennom rus, ekstase eller mentale forstyrrelser. Psykologer snakker ofte om det underbevisste. Og det finnes mennesker som beretter om høyere bevissthet.

Les hele essayet "Overskridelse - eller jakten på talismanens hemmelighet" her (PDF, 272 kB) 

Kunst i offentlig rom i Kristiansund

Kristiansund kommune ønsker å stimulere lokal samtidskunst gjennom innkjøpsordningen i regi av kommunens kunstkomite. Det er tidligere kjøpt inn verker av de lokale kunstnerne Arna Lund (foto/vevbindning) og Ane Vik Eines (tekstil).

  • Kristiansund kunstkomite er det politisk oppnevnte utvalget for kunst i offentlig rom i Kristiansund kommune. 
  • Komiteens mandat er å være et besluttende fagorgan for profesjonelle kunstprosjekter i offentlig rom i kommunal regi. 
  • Komiteen har bred kompetanse og består a kunstner, kunsthistoriker, arkitekt og representanter fra kulturadministrasjon, politisk hovedutvalg og ungdomsråd.