Utsmykning ved Sommerro avlastningsboliger

Sommerro avlastningsboliger for barn og unge er i ferd med å bli klar til innflytting. Denne uken kom 3 store kunstverk på plass.

Bilde av 3 personer foran et tekstilkunstverk ved Sommero omsorgsboliger - Klikk for stort bildeKulturenheten, ved kultursjef Torli Skram (til venstre) og fagleder Stein Åge Sørlie (til høyre) gratulerte tekstilkunstner Arna Kristine Lund-Johnsen (midten) med vel utført utsmykning av Sommerro avlastningsboliger. Ingunn Strand

 

Kulturenheten på befaring

Kulturenheten, ved kultursjef Toril Skram og fagleder Stein Åge Sørlie, var denne uken på befaring for å se  kunstverkene ferdig hengt opp ved Sommerro avlastningsboliger.

Kunstkomite i Kristiansund kommune

Det ble for noen år siden etablert en kunstkomite internt i kommunen, som skulle sørge for høy kvalitet på kunsten ved kommunens bygg. Dette medførte at tekstilkunstneren Arna Kristine Lund-Johnsen fikk i oppdrag å lage 3 verk til Sommerro avlastningsboliger. Disse tre verkene er nå på plass i lokalene.

Kunstkomiteen og dens mandat og medlemmer

Kunstkomiteen skal være et besluttende fagorgan for samtlige profesjonelle kunstprosjekter i offentlig rom i kommunal regi. Komiteen skal ha spesielt fokus på helhetlig tenkning om utforming av byens offentlige rom.

Komiteen består av:

  • kunstnerisk leder og rådets leder: Britt Dyrnes
  • kunsthistoriker: Camilla Wiik
  • arkitekt: Idunn Eide Sanden
  • ungdomsrepresentant - skal velges snart
  • kulturenheten: Toril Skram
  • politisk representant Sigve L. Torland (R)

Første gjennomførte prosjekt innenfor dette mandatet

Dette er det første byggeprosjektet til kommunen som blir ferdigstilt etter vedtaket om oppnevning av kunstner til kunstnerisk utsmykking av nye kommunale bygg og tilbygg med kostnadsoverslag på over 10 millioner. Dette betyr at dersom et bygg er estimert til å koste over 10 millioner skal det settes av et beløp til utsmykning budsjettprosessen.

Oppdrag til kunstneren - Arna Kristine Lund -Johnsen

Oppdraget som kunstneren skulle bidra til å løse var både av den kreative og praktiske arten. Kunsten skulle både avhjelpe i forhold til støy samt være en glede for øyet. Det var i tillegg ønskelig at naturen skulle tas med inn i bygget.

Dette har blitt løst med 2 store verk som har skogen som tema og ett ennå større verk som har havet som tema. Kunstneren kunne avsløre at Klubba er inspirasjonen til det blå og største bildet.