Høring: Handlingsplan for anlegg og drift- idrett og fysisk aktivitet 2021-2024

Formannskapet har i møte 10.11.20 (sak 84/20) vedtatt følgende: Formannskapet vedtar at «Handlingsplan for anlegg og drift 2021-2024» i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 sendes ut til offentlig høring.

 

I henhold til PBL § 11-2 kunngjøres dette med melding i en avis og på kommunens hjemmeside. Høringsfristen er fire (4) uker. Høringsfristen er 12.12.2020.

Innspill, kommentarer og lignende kan sendes direkte til postmottak@kristiansund.kommune.no eller leveres inn til Servicetorget, Vågeveien 4 (merket Kulturenheten v/ Britt Engvig Hjelle) eller pr post til Kristiansund kommune.

Postadresse:

Kristiansund kommune ved kulturenheten, postboks 178, 6501 Kristiansund.

Prioritering over innsendte spillemiddelsøknader 2021 (PDF, 179 kB)

Handlingsplan idrett og fysisk aktivitet 2021 (PDF, 99 kB)