Ny gebyrforskrift for vann- og avløpstjenester

Kristiansund bystyre vedtok 1. oktober i sak 79/20 Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.

Forskriften gjelder bestemmelser for beregning og innbetaling av gebyrer for betaling av vann- og avløpstjenester i kommunen. Intensjonen med ny forskrift er en mer rettferdig fordeling av gebyrene, basert på at forbruker betaler for forbruket.

Kommunestyret har hjemmel til å fastsette forskrift, i henhold til lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 og forskrift 1. juli 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 16-1 annet ledd.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Les hele forskriften her:

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal (PDF, 245 kB)