Utbyggingsavtale Jørihaugen Vest boligfelt - Offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet har i møte 05.04.18 i sak nr. 18/8 vedatt at forslag til utbyggingsavtale mellom Kristiansund kommune og Jørihaugen Vest AS gjeldende Jørihaugen Vest boligfelt skal leggest ut til offentlig ettersyn i 30 dager, etter plan- og bygningsloven § 17-4.

Avtalen regulerer ansvar innen prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av teknisk og grønn infrastruktur i sammenheng med utbygging av boligfelt og tilkomstvei for Jørihaugen Vest.
Forslag til utbyggingsavtale er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside (www.kristiansund.kommune.no), servicekontoret (Vågeveien 4) og ved kommunalteknisk avdeling på Hagelin.

Eventuelle innsigelser / merknader må sendes til Kristiansund kommune, Kommunalteknikk,
postboks 178, 6501 Kristiansund innen 25. juni 2018.

Hele avtalen kan du se her: