IT Sjef

Arild Ovesen er IT sjef i Kristiansund kommune.

IT sjefen er en del av kommunedirektørens strategiske ledergruppe

Ansvarsområder

  • Delegert myndighet fra kommunedirektør, jf. delegeringsreglementet
  • Leder av IKT enheten
  • Helhetlig ansvar for kommunens digitalisering, IKT Infrastruktur og -anskaffelser
  • Overordnet ansvar for kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern.
  • Medansvar for kommunens kommunikasjonskanaler
  • Overordnet ansvar for kommunens digitale tilstedeværelse
  • Medansvar for alle datasett og datalager
  • Følge opp politiske mål og retningslinjer
  • Rådgivning og bistand overfor ledere og medarbeidere innen digitalisering og IKT

 

IT Sjef Arild Ovesen - Klikk for stort bildeIT Sjef Arild Ovesen Ingunn Strand