Nasjonal og lokal frivillighet

Her vil du finne informasjon om ulike nasjonale og lokale organisasjoner som bidrar i å hjelpe flyktninger i Ukraina og flyktninger fra Ukraina i Norge

Lokale organisasjoner

Kristiansund og Omegn Røde Kors - Røde Kors (rodekors.no)

Kristiansund Frivilligsentral

Nasjonale organisasjoner

Flyktninghjelpen/NRC: Sentralbord (08-15) (47) 23 10 98 00 nrc@nrc.no
Nettsted for givere: Ukraina: Slik kan du hjelpe

Caritas Norge: caritas@caritas.no og tlf. 23 33 43 60.
Nettsted for givere: Caritas i Ukraina

Røde Kors: https://www.rodekors.no/om/kontakt/
Nettsted for givere: www.rodekors.no 

Redd Barna: giverservice@reddbarna.no , (+47) 22 99 09 00.
Nettsted for givere: Barna i Ukraina trenger deg nå - Gi hjelp - Redd Barna

Kirkens Nødhjelp/NCA: giver@kirkensnodhjelp.no , 22 09 27 00
Nettsted for givere: kirkensnodhjelp.no

Leger uten grenser: Nettsted for givere