Servicedesken

Servicedesk for alle IKT Orkidés medlemskommuner. 

Brukerstøtte for alle felles fagsystemer og IT infrastruktur i IKT Orkidé, for alle kommuneansatte.

Servicedesken tilbyr brukerstøtte og veiledning om alt som har med IT i kommunen å gjøre, og løser 80% av alle forespørsler allerede ved første samtale.

Aktuelle tema for brukerstøtte:

 • Visma programmene
  • Flyt
  • Enterprise
  • Profil
  • HSPro
  • Familia
 • Public 360
  • eByggesak
 • Samhandling
  • Teams
  • Telefoni
  • Office 365
 • Citrix
 • Utskrift
 • Lagring
 • Nettverk

For å nevne noen få.

Servicedesken kan nås på epost: servicedesk.iktorkide@kristiansund.kommune.no.

Eller på telefon 71 57 40 50

Dersom du lurer på status for en sak vi jobber med, vil vi anbefale å først sjekke Servicedesken på nettet .

Artikkelliste