Dokumentsenteret

Vi ivaretar kommunens digitale og fysiske arkiver.  Dokumentsenteret har 6 faste ansatte og er en avdeling underlagt personalseksjonen.  Vi vektlegger god og sikker dokumentforvatning og har fokus på digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. 

 


 

Artikkelliste