HR og personalforvaltning, HMS/IA-arbeid og rekruttering

Ansatte på personalseksjonen jobber på vegne av personalsjefen. I tillegg gir ansatte veiledning til ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål. 

Vårt mål er å bidra til at lederne i kommunen utøver HR og personalforvaltning, HMS/IA-arbeid og rekruttering på en faglig trygg og god måte.


Sentrale områder

 • Tilsetting
 • Endring og opphør av tilsettingsforhold
 • Lønn og godtgjøring
 • Arbeidstid
 • Fravær
 • Kollektiv arbeidsrett - forholdet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver
 • Personopplysninger og offentlighet
 • Lov- og avtalefestet ferie
 • Reiseregulativet
 • Arbeidsmiljø og HMS
 • Velferdstiltak
 • Kompetanseutvikling 
 • Lov og avtaleverk