Drift og vedlikehold

Avdelingen har følgende oppgaver og ansvarsområder

  • Vaktmestertjenester
  • Fagarbeidere
  • Vedlikeholdsplaner
  • Brannsikkerhet
  • Innkjøp drift og vedlikehold
  • Adgangskontroller
  • Offentlig tilsyn
  • Budsjettansvarlig for drift og vedlikehold av formålsbygg