Eiendomsdrift

Eiendomsdrift sitt organisasjonskart finner du her

Eiendomsdrift (ED), er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av Kristiansund kommunes bygningsmasse. Den består av skoler, barnehager, sykehjem, kulturbygg og kontorbygg, omtalt som formålsbygg. Denne bygningsmassen har til sammen en bebygd grunnflate på ca 198.000 m².  I tillegg eier kommunen ca. 700 boenheter, hvorav ca. 350 er omsorgs- og eldreboliger.

ED er formelt, og fungerer som, kommunens byggherre ved prosjekter og nybygg, samt at ED er ansvarlig for kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer.

Enheten er inndelt i fire avdelinger og har til sammen 120 ansatte.

Artikkelliste