Kjøpe tilleggsareal

Dersom du har et ønske om å utvide tomtearealet ditt og kommunen eier en tilgrensende eiendom, har du muligheten til å søke om å kjøpe areal direkte fra kommunen. Her finner du informasjon om søknadsprosessen, gjeldende kriterier og søkandsskjemaet. 

Det er imidlertid visse kriterier som må oppfylles for at søknaden din skal bli vurdert. Det aktuelle arealet må grense til din nåværende eiendom og formålet med tilleggsarealet du ønsker å kjøpe, må samsvare med det som er fastsatt i gjeldende reguleringsplan. 

Før du sender inn søknaden, er det nødvendig å undersøke hvilken regulering som gjelder for området. Sjekk kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og eventuelt bebyggelsesplan). For å få oversikt over området det gjelder, kan bruke våre kart med boliginfo.

Krav til søknad 

Søknaden skal inneholde en begrunnelse for ønsket om å kjøpe det aktuelle arealet, samt en kort beskrivelse av det spesifikke området du er interessert i. En viktig del av søknaden er et kartvedlegg der det tydelig fremgår hvilket område du ønsker å kjøpe. Vedlegget må være lastet opp som .pdf, .png eller .jpg format. 

Behandling av søknad 

Når søknaden behandles, vil det bli gjort en vurdering av reguleringsmessige forhold, og det hentes inn uttalelser fra andre kommunale instanser. Saksbehandlingstid er mellom 6 – 9 uker. Fra kjøpekontrakt er inngått og til tomta er ferdig oppmålt og klar til overskjøting, tar det ca. 2–6 måneder. 

Kostnad

Prisen for det søkte arealet avhenger av det regulerte arealet, beliggenhet, størrelse og andre faktorer som markedet ellers krever. Dersom kommunen og søker ikke blir enige om en pris kan man engasjere en fagperson for taksering.  

Søknadsskjema

Ved å bruke søknadsskjemaet bekrefter du at du har satt deg inn i informasjonen på denne siden. Ønsker du å skrive ut skjemaet kan du gjøre det ved å gå inn på skjemaet og bruke utskriftsknappen.

Søk om kjøp av tilleggsareal (kf.no)