Kjøpe tomt til næringsformål

Utvikling og overdragelse av kommunal grunn til næringsformål skjer fortrinnsvis til større utbyggere. Kjøp av tomt må dermed skje gjennom den utbygger som forestår utbyggingen i det området du er interessert i. 

Dersom kommunen skal selge enkeltstående næringstomter, vil disse bli lyst ut for salg til høystbydende. 

Har du spørsmål? Bruk kontaktinformasjonen på siden. 

Opsjon

Det er også mulig å få en håndgivelse på tomten. Det betyr at du får en rett til å kjøpe tomta. Vanlig håndgivelsestid er inntil 2 år. I løpet av denne tida må du planlegge/vurdere ditt prosjekt og bestemme om du vil kjøpe tomta. For å få en håndgivelse må du betale håndgivelsespenger, cirka 3 prosent av kjøpesummen. Håndgivelsespengene blir fratrukket i kjøpesummen. Du får ikke håndgivelsespengene tilbake dersom du ikke kjøper tomta. 

Etter en offentlig diskusjon må det foreligge et politisk vedtak. I den forbindelse må man sende en skriftlig søknad der innholdet må være presist, med hensyn til objekt og øvrige vilkår. Opsjonsarealet bør defineres klart, gjerne ved hjelp av kart og vedlegg. Formålet med kjøpet må også være tydelig.

Søknad om opsjon sendes til Kristiansund kommune, Eiendomsdrift, Vågeveien 4, postboks 178, 6501 Kristiansund 

eller per  e-post: eiendomsdrift@kristiansund.kommune.no.