Prosjekt

Prosjektavdelinga i Eiendomsdrift består av 7 prosjektledere og har bl.a. følgende oppgaver og ansvarsområder:

  • Byggherrefunksjon
  • Organisering og gjennomføring av prosjekter
  • Utredning og saksbehandling av nye prosjekter
  • ENØK-prosjekter
  • Prosjektregnskap
  • Budsjettansvarlig for nye prosjekter

Over kan du gå inn og lese mer om pågående og ferdigstilte prosjekt.