Ny brannstasjon

2019 - nybygg

Ny brannstasjon
NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Kitty Williamsens gate 2
Kostnadsramme: Kr 155.000.000,-
Investeringsvedtak: PS 17/99, PS 18/101, PS 4/20
Byggestart: 2021
Ferdigstillelse: 2023
Entrepriseform bygg og utomhus: Samspillsentreprise
Entrepriseform riving: Totalentreprise
Prosjektleder: Anna Ervik Johnsen

Sommeren 2018 ble det vedtatt i Bystyret at ny brannstasjon skal lokaliseres på tomta til gamle Goma barneskole. Kaianlegg for tjenestens redningsbåt skal opparbeides i umiddelbar nærhet til brannstasjonen.

Ny reguleringsplan for området ble vedtatt august 2020. Det antas byggestart i midten av i 2021.

AEJ